Zariko – Asunto Espanjasta – Property from Spain

Asunto Espanjasta – Property from Spain

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteristä

 

24 toukokuuta 2018

 

Rekisterinpitäjä

Zariko Enterprise SL
C/ San Policarpo 2,
03181 Torrevieja, Alicante
+34 965 715 427
zariko@zariko.com

 

Yhteyshenkilö

Heidi Saarikko
C/ San Policarpo 2
03181 Torrevieja, Alicante
+34 678 444 950

 

Mihin käytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella ja niitä käsitellään vain ennalta määrättyihin tarkoituksiin:
- Palvelun tarjoaminen (vuokraus / myynti)
- Sähköinen ja muu viestintä
- Markkinointi ja asiakassuhteen ylläpito sekä kehittäminen

 

Mitä tietoja säilytämme rekisterissä?

Rekisteri voi sisältää asiakkaan nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, henkilötunnuksen, passinumeron ja NIE-numeron. Lisäksi voidaan säilyttää tietoa asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Rekisterissä säilytetään myös asiakkaan kanssa käytyjä sähköpostikeskusteluita sekä tietoa puhelimitse tai suullisesti käydyistä keskusteluista.

 

Miten saamme tiedot rekisteriin?

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen valtuuttamalta henkilöltä suoraan järjestelmään sähköisellä lomakkeella, sähköpostitse, puhelimitse tai suullisesti.

 

Luovutammeko tietojasi eteenpäin?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on asiakkaan kanssa sovittu. Emme myy tai vuokraa asiakasrekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Mikäli fuusioimme tai järjestelemme muutoin toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

 

Siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli palvelumme toteutus edellyttää sitä. Esimerkiksi käyttämämme uutiskirjepalvelin Mailchimp on yhdysvaltalainen uutiskirjepalvelin.

 

Miten rekisteriä suojataan?

Manuaalisesti:
- Rekisterin henkilötietoja säilytetään sekä sähköisessä tietokannassa, että yrityksen arkistoissa lukitussa toimistossa ja rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja varovaisuutta.

ATK:lla käsiteltävät tiedot:
- Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Oikeus tarkastaa tiedot

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös seuraavat oikeudet vastustamis- sekä valitusoikeus. Rekisterissä oleva henkilö voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointiin niin halutessaan. Tällöin henkilö ei vastaanota esimerkiksi yritykseltä sähköpostimainontaa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköisesti rekisterinpitäjälle.